REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

Revitalizace - technický dozor investora

Proč potřebujeme kontrolu?

Odpověď je poněkud jednoduchá a logická. Momentálně se nacházíme v období stavebního boomu, kdy roste poptávka po stavebních pracích. Stavebních firem ale není tolik, aby byla vysoká poptávka uspokojena. Právě tato situace je lákavou nabídkou práce v oboru stavebnictví i pro neprofesionály a nekvalifikované pracovníky. Vznikají nové firmy, které se zabívají stavbou nebo rekonstrukcemi, ale nejsou schopné nabídnout plnohodnotné služby. Pokud se ve stavebnictví perfektně neorientujeme, můžeme se velmi snadno nechat nachytat. Jedinou možností, jak se vyhnout nepříjemnostem, je konzultace s odborníkem a to alespoň právě při výběru firmy nebo při řešení projektu.

Technický dozor investora zahrnuje kontrolu provádění stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

REVI-INREVI-INREVI-INREVI-IN
REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1