REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

Revitalizace - vypracování žádostí o dotace

Na základě Vámi vybraných kriterií najdeme všechny vhodné a použitelné dotační zdroje a navrhneme strategii pro další postup. Výstupem služby je analýza, která Vám usnadní lépe se rozhodovat v problematice dotací.

Našim cílem je, aby naši klienti dosáhli na peníze z dotace. Víme, že cesta k nim je dlouhá a náročná. Uděláme vše pro to, aby se tato cesta pro Vás stala daleko příjemnější. Věříme, že s naší pomocí Váš projekt úspěšně realizujete.

REVI-INREVI-INREVI-INREVI-IN
REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1