REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

REVITALIZACE A ZATEPLENÍ

Co je to revitalizace

Revitalizace panelových domů je dnes bezesporu velmi aktuální téma, s přihlédnutím k tomu, že většina panelové zástavby vznikala na přelomu 60. a 70. let s plánovanou životností 30 - 40 let.

Při dlouhodobém odkládání revitalizace vykazuje řada konstrukčních částí panelových domů značné závady. Tyto závady se znatelně projevují snižováním jejich užitných vlastností a zvyšováním provozních nákladů.

Revitalizace bytových a panelových domů je rychlou cestou jak výrazně snížit náklady na vytápění až o 60% a zvýšit komfort bydlení.

Proč revitalizaci

 • Výrazné snížení energetické
  náročnosti budovy - bytů
 • Zlepšení protihlukových vlastností domu
 • Prodloužení životnosti domu
 • Zvýšení estetické úrovně domu
  a jeho funkčního řešení
 • Okamžité zvýšení tržní ceny domu - bytové jednotky
 • Omezení vzniku tvorby plísní,
  snížení rizika kondenzace
 • Zvíšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům
 • Razantní zlepšení celkového
  technického stavu budovy
 
REVI-INREVI-IN
REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1