REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

Panel 2013+

Program Panel obnoví státní podporu pro vlastníky bytových domů na opravy a modernizace, pod názvem Panel 2013+. Z něj stát poskytuje úvěry na opravy a rekonstrukce s nízkou úrokovou sazbou (reálně kolem 2%) fixovanou na celou dobu splácení (až 30 let). Z úvěru bude možné financovat až 90 % uznatelných nákladů.

Panel 2013+Panel 2013+
REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1