REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

Revitalizace - stavebně technické průzkumy

Před rekonstrukcí nebo nástavbou je potřeba získat co nejspolehlivější informace o technickém stavu objektu, aby jeho úpravy byly smysluplné a bezpečné.

Zásadní rozdíl projektu přestavby oproti návrhu nové budovy je v tom, že při projektování nové stavby projektant přizpůsobuje stavbu prostředí, kde bude realizována, volí druhy a rozměry konstrukcí, navrhuje použité materiály a předepisuje jejich vlastnosti.

Při změně stavby je situace složitější. Existuje zde reálně objekt, jehož technické řešení, druhy a skladby konstrukcí, ani vlastnosti použitých materiálů nejsou obvykle známy. Stavba navíc existuje v určitých podmínkách, které se stavebními zásahy rovněž změní. Proto je důležité chybějící informace v přiměřeném rozsahu získat. Tyto dílčí podklady zajišťují stavební průzkumy.

REVI-INREVI-IN
REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1