REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

Tepelně technické posouzení

V rámci zvyšujících se nároků na úsporu energie na vytápění ve všech typech budov a zvyšujícími se normativními nároky na fyzikální vlastnosti materiálů konstrukcí a v globálním pojetí celého objektu je v posledních letech kladen důraz na fyzikální vlastnosti veškerých materiálů s ohledem na tepelnou techniku budov.

Je nutné, aby projekty budov pro dosažení co nejvyšších úspor na energii byly nejen navrženy z kvalitních materiálů, ale také řešení jednotlivých detailů bylo funkční a nevznikaly v daných místech tzv. tepelné mosty. Se vzrůstající výstavbou nízkoenergetických domů a pasivních domů je správná volba materiálu a řešení detailů jedním z hlavních aspektů k dosažení maximální úspory energie.

REVI-INREVI-IN
REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1